Welcome to RTFcoin

RTF là một nền tảng tiền điện tử độc đáo, ổn định và đột phá dựa trên nền tảng quỹ Đất hiếm ETF.

RTFcoin
 • FOUNDATION NAMEAMT

  Asian Mineral Trading
  Foundation

 • TOKEN NAMERTF

  Rare-Earth Element +
  Exchanged Traded Fund

 • ISSUANCE1,000M

  * Tron based

 • LISTED EXCHANGEXT.COM

Token Distribution & Ecosystem

Mã thông báo RTF được thiết kế để được sở hữu và quản lý bởi những người tham gia.

RTF Token Matrix
RTF Token Matrix (Account, Ratio, Amount)
Accounts Ratio Amount
Crowdsale 5% 5,000,000
Team 5% 5,000,000
Advisors 5% 5,000,000
Marketing 10% 10,000,000
Airdrop 10% 10,000,000
Project Reserve 15% 15,000,000
Program 15% 15,000,000
Foundation 35% 35,000,000
Total 100% 100,000,000
RTF Token Ecosystem
RTF Ecosystem

Whitepaper

Hãy kiểm tra Sách trắng

RTF Whitepaper cover

Ver.1.0.0

Chúng tôi có kế hoạch cho ra mắt nhiều dịch vụ khác nhau để việc tiếp cận hệ sinh thái RTF coin dễ dàng và nhanh chóng hơn. AMT Foundation dự định sẽ triển khai đa dạng D-App , bắt đầu bằng trang web mà D-app được áp dụng. .

Để biết thêm thông tin về RTF coin, vui lòng xem Sách trắng.

Road map

Our vision mapped out

 1. 2022
  3Q

  Phân phối coin RTF

  RTF landing site open

  Tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch

  4Q

  Xác nhận niêm yết trên sàn giao dịch

  MOU lần 1 với

 2. 2023
  1Q

  Dự kiến mở Nền tảng LC-NFT

  MOU lần 2/ lần 3 với

  2Q

  GTI EXPO 2023

  3Q

  Nền tang RTF chính thức mở cửa

  Dự kiến công bố niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch

  4Q

  Ký MOU khai thác với

  Thời gian phát hành thí điểm quyền khai thác NFT

 3. 2024
  1Q

  Niêm yết trên sàn giao dịch lần 2

  2Q

  Tham gia vào quyền khai thác khu vực Đông Pao, Việt Nam

  MOU chuỗi cung cấp đất hiếm với TKV Việt Nam

  3Q

  Mở rộng nền tảng RTF Ver 2.0

  Tự khai thác / Tiếp nhận bàn giao các công ty gia công

FAQs

Here are some of the RTF frequently asked questions

 • Quỹ RTF áp dụng hệ thống blockchain cho các giao dịch đất hiếm, để loại bỏ cơ bản các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến việc hình thành giá hoặc làm xáo trộn thị trường theo bất kỳ cách nào; nó sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để duy trì ổn định và thanh khoản liên tục.

 • RTF Coin được hỗ trợ bởi RTF Foundation, và hệ thống blockchain hỗ trợ hai loại công nghệ blockchain cùng một lúc. Đầu tiên là khoản đầu tư vào giá trị tương lai của việc nắm giữ RTF Coins.

  Mặc dù nó không cung cấp cấu trúc của một tương lai hoàn hảo, RTF Coin có thể cung cấp những người nắm giữ có mức sinh lợi dự đoán đủ như một khoản đầu tư giá trị cho tương lai.

  Thứ hai là cung cấp dịch vụ có thể thay thế địa vị của một ngân hàng, đó là chức năng nội tại của blockchain. LC-NFT được kỳ vọng là dịch vụ quan trọng nhất trong số những tương lai tích cực mà RFT Coin sẽ mang lại.

 • RTF Coin sẽ được thiết kế để thực hiện một phần chức năng với sự tham gia cổ phần trình độ trong nền tảng do nền tảng cung cấp. Chức năng của tiền cược được cung cấp bởi RTF Coin có ý nghĩa đóng góp vào doanh thu bán đất hiếm được ký hợp đồng bởi nền tảng. Các chức năng này của RTF Coin sẽ được cung cấp thông qua các loại dịch vụ nắm giữ khác nhau vì chúng được cung cấp bởi nền tảng, không phải bởi chính đồng tiền.

 • AMT Foundation sẽ xác định chính sách cung và cầu thông qua các hợp đồng riêng lẻ với đất hiếm các mỏ ở Đông Nam Á, bao gồm cả Trung Quốc. RTF Foundation sẽ tiến hành cung cấp và nhu cầu đất hiếm thông qua hợp đồng trực tiếp, không thông qua liên kết với các nền tảng. Quỹ có kế hoạch hỗ trợ tất cả những người nắm giữ tiền xu tham gia RTF Coin để dự đoán lợi nhuận của họ càng nhiều càng tốt.